NEXT NOBELS

Công ty Cổ Phần Giáo dục Phát triển Trí Tuệ & Sáng tạo Next Nobels
Nhịp cầu nối kết giữa trường học và cuộc sống.

FULL LOOK - PHẦN MỀM SONG NGỮ
(Dành cho học sinh lớp 5)

Phần mềm phát triển năng lực toàn diện
(Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lí , Văn học, Tiếng Anh,
Kĩ năng quan sát, Kĩ năng nghe, Hiểu biết xã hội) bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt.

550.000 VND/1 Năm

 

FULL LOOK - Phiên bản ôn thi trường THPT Trần Đại Nghĩa

Đây là phần mềm Phát triển năng lực toàn diện (Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Hiểu biết xã hội...) bằng tiếng Anh, dành cho HS ôn thi vào lớp 6 - Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

400.000 VND/1 Năm

 
 

PHẦN MỀM LUYỆN VIẾT VĂN MIÊU TẢ &
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ